Sale!

Субстрат от пемза – Pumice Substrate

6.00лв.

In stock

Пемзата се използва с бонсай, за да помогне за регулиране на влагата и въздуха. – Pumice is used with Bonsai to help regulate moisture and air.

Описание | Description

  • Пресято до еднакъв размер
  • Подобрява дренажа
  • 2мм – 5мм
  • 250гр

Този субстрат от пемза от 250 g е идеален за бонсай дървета. Предлага се с размер на частиците от 2 mm до 5 mm и е направен от естествена, висококачествена пемза. Той е идеален за осигуряване на отличен дренаж и аерация на бонсай дървета, което е от решаващо значение за тяхното здраве и растеж. Може да се използва като горна превръзка или смесен с почва, за да се създаде добре дрениращ микс за бонсай. Освен това е лек и лесен за работа.

Субстратът от пемза е подходящ както за стайни, така и за външни бонсай дървета и може да се използва върху различни видове. Освен това е pH неутрален и не влияе на химичния състав на почвата. Тази торба от 250 g е достатъчна за многократно пресаждане на бонсай. Това е чудесен начин да гарантирате, че вашите бонсай дървета имат идеални условия за отглеждане.


  • Sieved to a uniform size
  • Improves drainage
  • 2mm – 5mm
  • 250g

This 250g pumice substrate is perfect for bonsai trees. It comes in a particle size of 2mm to 5mm and is made of natural, high-quality pumice rock. It is ideal for providing excellent drainage and aeration to bonsai trees, which is crucial for their health and growth. It can be used as a top dressing or mixed with soil to create a well-draining bonsai mix. It is also lightweight and easy to work with.

The pumice substrate is suitable for both indoor and outdoor bonsai trees and can be used on various species. It is also pH neutral and does not affect the soil chemistry. This 250g bag is enough for multiple bonsai repotting. It’s a great way to ensure your bonsai trees have the ideal growing condition.

Други | Other

Weight 0.25 kg