Sale!

Гранулиран тор за бонсай – Granular Fertilizer for Bonsai

2.00лв.

Няма наличност | Out of Stock

Основни хранителни вещества за вашето дърво бонсай. – Essential nutrients for your Bonsai tree.

Описание | Description

(Scroll down for English language version)

 • Най-доброто за пролетта и лятото.
 • 100 грама бонсай храна.
 • Използвайте приблизително 20 малки гранули веднъж на всеки два месеца.
 • Поставете гранулите върху почвата, след това поливайте както обикновено.
 • Не използвайте през зимата.
 • Не торете в продължение на 4 до 6 седмици след подрязването на корените.

Този гранулиран тор е основен елемент за поддържане на вашите бонсай дървета здрави и силни. Пакетът от 100 g е идеален за редовна употреба и съдържа балансирана комбинация от основни хранителни вещества, включително азот, фосфор и калий. Той е предназначен да насърчава здравословния растеж и силното развитие на корените в бонсай дърветата. Лесен е за използване, просто поръсете тора върху почвата и я полейте.

Може да се използва като обикновен тор или като горна превръзка. Гранулираният тор е подходящ както за стайни, така и за външни бонсай дървета и може да се използва за различни видове. Опаковката също е удобна, лесно се съхранява и транспортира. Този пакет от 100 g е достатъчен за множество приложения и е задължителен артикул за всеки бонсай ентусиаст, за да поддържа своите бонсай дървета в отлично състояние.


 • Best for Spring and Summer.
 • 100 grams of Bonsai food.
 • Use approximately 20 small granules once every two months.
 • Place the granules on the soil, then water as usual.
 • Do not use in winter.
 • Do not fertilize for 4 to 6 weeks after root pruning to avoid possible ‘root burn’

This granular fertilizer is an essential item for keeping your bonsai trees healthy and strong. The 100g packet is perfect for regular use and contains a balanced mix of essential nutrients including Nitrogen, Phosphorus and Potassium. It’s designed to promote healthy growth and strong root development in bonsai trees. It’s easy to use, just sprinkle the fertilizer over the soil and water it in.

It can be used as a regular fertilizer or as a top dressing. The granular fertilizer is suitable for both indoor and outdoor bonsai trees and can be used on various species. The packaging is also convenient, it’s easy to store and transport. This 100g packet is enough for multiple applications and is a must-have item for any bonsai enthusiast to keep their bonsai trees in top condition.

Други | Other

Weight 0.11 kg