Sale!

G1 Молар Бонсай Микс 500g – G1 Molar Bonsai Mix

3.00лв.

Няма наличност | Out of Stock

Премиална смес заместител на Акадама. – A premium blend Acadama substitute.

Описание | Description

Специален агрегат за дървета на Бонсай, съдържащи.
5 части Универсална смес за засаждане

  • Воден екстракт / pH / 6.3 mg / 100 ml
  • Азотен азот / N NO / 8 mg / 100 ml
  • Калий /к.о / 13 mg / 100 ml
  • Калциев оксид / CaO / 240mg / 100 ml
  • Сулфати / So4 / 1153 mg / 100 ml

3 части моларна глина
1 част груб пясък
1 част Естествен компост


A special aggregate for Bonsai trees containing;

5 Parts Universal Planting Mix

  • Water Extract / pH / 6.3 mg /100 ml
  • Nitric Nitrogen /N NO/ 8 mg/ 100 ml
  • Potassium /к.о/ 13 mg / 100 ml
  • Calcium Oxide /CaO/ 240mg / 100 ml
  • Sulfates / So4 / 1153 mg / 100 ml

3 Parts Molar Clay
1 Part Coarse Sand
1 Part Natural Compost

Други | Other

Weight 0.5 kg