Sale!

400g Субстрат лава – Lava substrate

3.00лв.

Няма наличност | Out of Stock

Лава Субстрат за повишено оттичане и задържане на вода. – Lava Substrate for increased drainage & water retention.

Описание | Description

  • Помага за контролиране на влагата
  • Подобрява дренажа
  • Без изкуствено оцветяване.
  • 1мм – 5мм

Този субстрат от лава от 400 g е идеален за бонсай дървета. Изработен е от естествена, висококачествена лава скала, която осигурява отличен дренаж и аерация за корените на бонсай. Може да се използва като горна превръзка или смесен с почва, за да се създаде добре дрениращ микс за бонсай. Малкият размер на частиците на скалата от лава позволява добро проникване на вода и въздух, като по този начин насърчава здравословния растеж на корените. Освен това е лек и лесен за работа.

Субстратът от лава е подходящ както за стайни, така и за външни бонсай дървета и може да се използва върху различни видове. Той е pH неутрален и не влияе на химичния състав на почвата. Опаковката от 400 g е достатъчна за многократно пресаждане на бонсай. Това е чудесен начин да гарантирате, че вашите бонсай дървета имат идеални условия за отглеждане.


  • Helps to control moisture
  • Improves drainage
  • No artificial colouring.
  • 1mm – 5mm

This 400g lava substrate is perfect for bonsai trees. It’s made of natural, high-quality lava rock that provides excellent drainage and aeration for bonsai roots. It can be used as a top dressing or mixed with soil to create a well-draining bonsai mix. The small particle size of the lava rock, allows for good water and air penetration, thus promoting healthy root growth. It’s also lightweight and easy to work with.

The lava substrate is suitable for both indoor and outdoor bonsai trees and can be used on various species. It’s pH neutral and does not affect the soil chemistry. The 400g package is enough for multiple bonsai repotting. It’s a great way to ensure your bonsai trees have the ideal growing condition.

Други | Other

Weight 0.4 kg