• Живеете ли в региона на Балканите?

  • Имате ли интерес към качествените бонсайски дървета и свързаните с тях продукти?

  • Бихте ли искали да се присъедините към нас в популяризирането на качествени продукти за бонсай в региона?

    Ако отговорът ви е „да“, моля, свържете се и ние ще намерим начин да работим заедно.

    Не се изискват дългосрочни инвестиции или ангажименти.